facebook twitterでつぶやく

名前・人名漢字画数検索 - 5画

スポンサードリンク


画数:
広告

5画の名前、漢字一覧:

一中 一九二 一九十 一二二 一五 一井 一仁 一介 一仏 一允

一元 一八十 一公 一六 一切 一刈 一十七 一午 一友 一双

一反 一天 一太 一夫 一孔 一巴 一心 一戸 一手 一文

一斗 一方 一木 一氏 一水 一片 一王 丁子 丁山 七丈

七三 七久 七十一 七千 七口 七夕 七大 七子 七山 七川

万了 万人 万刀 万力 丈二 丈人 三丁 三七 三乃 三九

三二 三入 三八 三刀 三十 三又 上丁 上人 上八 上力

下丁 下二 下人 下八 不一 与七 与八 与力

中一 丸七 丸八

乃万 乃三 乃上 乃千 乃子 久七 久乃 久二 久人 久八

1 |  2 |  3 |  4 |  5 次へ≫ 

スポンサードリンク

人名漢字辞典 - 読み方検索
画数別おなまえ漢字検索辞典